UniCont C1 Циментово лепило за плочки | UniPro

UniCont C1 BASIC

Циментово лепило за плочки

  • Лепило клас С1
  • За интериорна употреба
  • Лепило за полагане на фаянс и теракота
  • За плочки с максимален размер 40х40 см.
Опаковка  Дебелина на слой  Разходна норма  Откъде да купите
25 кг 5 мм 2,0-4,0 кг/м2

 

Описание на продукта

UniCont C1 BASIC е лепило на циментова основа за интериорна употреба. Предназначено е за полагане на фаянс и теракота по тънкослойния метод върху хоризонтални повърхности. Лепилото с клас C1 съдържа цимент, кварцов пясък и добавки и има нормална попиваща способност. Това циментово лепило е перфекния избор за при полагане върху здрави и недеформируеми хидроизолирани основи. UniCont C1 BASIC се препоръчва за лепене на плочки с максимален размер до 40х40 см.

За да бъдат избегнати въздушни мехури при нанасянето, плочките се поставят върху лепилото и леко се пръплъзват към точното им място. Лепилната смес не е подходяща за полагане на настилки върху подово отопление, за употреба във влажни помещения или за полагане върху стени.

Упътване за работа

Основата трябва да бъде суха, здрава, неронеща се, без замърсявания от масла и прах. Необходимата работна консистенция се получава при постепенно прибавяне на сухата смес към чиста вода с интензивно разбъркване с профилна бъркалка до получаване на хомогенна смес. Съотношението при смесване е приблизително 3:1 (суха смес:вода), според желаната консистенция. Разбърква се и се оставя в покой 10 – 15 мин., след което се разбърква отново.

Така получената смес е готова за работа. Не е необходимо предварително накисване на керамичните плочки. Нанася се на слой с дебелина до 5 мм с назъбена маламашка. Повърхностите се облепват до 15 – 20 мин. Готовият разтвор е годен за работа около 2 часа. Лепилото се втвърдява напълно след 24 часа.

Технически данни

Клас C1 съгласно БДС EN 12004
Състав Портланд цимент, кварцов пясък, добавки
Съотношение на смесване 3:1 части суха смес:вода
Температура на работа От +5°C до +30°C
Време на употреба на готовия разтвор Около 2 часа

Документация

Декларация за експлоатационни показатели

Изтегли файла pdf, 391.9 KB

Информационен лист за безопасност

Изтегли файлаpdf, 1917.8 KB

Техническа карта

Изтегли файлаpdf, 502.4 KB